Darker Grotesque

Designed by Gabriel Lam, ViệtAnh Nguyễn

i  Click Open with RightFont button to install font in a flash.

About Darker Grotesque

Darker Grotesque is a contemporary grotesque designed by Gabriel Lam, inspired by the post-modern and brutalism typographic trends. This is an original Vietnamese typeface designed by a Vietnamese type designer, ViệtAnh Nguyễn.

In 2023, an upgrade fixed some issues, taking the opportunity to make the font variable.

To contribute, see github.com/bettergui/DarkerGrotesque.

Darker Grotesque là bộ mặt chữ không chân đương đại được thiết kế bởi Gabriel Lam (Gia Lâm Bảo) và được truyền cảm hứng từ phong trào thiết kế chữ post-modern và brutalism. Cả bộ chữ bao gồm 14 kiểu, 7 loại trọng lượng khác nhau kèm theo phiên bản nghiêng. Đây là một thiết kế mặt chữ Việt Nam được thiết kế bởi người Việt Nam.

Năm 2023 có thêm bản nâng cấp để sửa một số lỗi nhỏ và hỗ trợ phông chữ đa hình.

Hãy đóng góp cho dự án của chúng tôi ở github.com/bettergui/DarkerGrotesque.

How to install fonts

You can download font files directly and install them with Font Book. However, it’ll be much easier to install these fonts with RightFont — the best font manager for Mac.

License

These fonts are licensed under the Open Font License.

You can use them freely in your products & projects - print or digital, commercial or otherwise.

Have any questions?